Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku - Komenda - KPP Kraśnik

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

 


 

 
 
Adres:  KOMENDA POWIATOWA POLICJ w KRAŚNIKU
 
                    ul. Lubelska 83, 23-200 Kraśnik  

                   tel. 478124210, fax 478111703

Poczta elektroniczna

                                                                
 Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji: 478124215 /w godz. 7.30-15.30/

Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku


 

Wydziały Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku:

Wydział Prewencji

                           Naczelnik -            478124270

        Sekretariat-            478124286

Zespół ds. Przestępczości Nieletnich-                       478124201

 

Wydział Kryminalny

                           Naczelnik -            478124282

         Sekretariat -            478124230

Wydział Ruchu Drogowego

                           Naczelnik -            478124224

     Sekretariat -            478124225

                                                    

Komisariaty Policji podległe KPP Kraśnik:

Komisariat Policji w Kraśniku
 
Kraśnik, Kwiatkowskiego 8

Komendant: nadkom. Sławomir Kuś
tel. sekretariat 478124416

Praca jednostki w godz. 6.00-22.00 (przyjmowanie interesantów w godz. 7.30 - 15.30), w przypadku nieobecności policjantów po godz. 15.30 zgłoszenia przyjmuje dyżurny KPP w Kraśniku nr tel 478124210, 478124280 lub alarmowy 997.

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kraśniku

Komisariat Policji w Annopolu

Annopol, Rynek 1

Komendant: p.o. asp. szt. Mirosław Likos
tel. sekretariat 478124504
Praca jednostki w godz. 6.00-22.00 (przyjmowanie interesantów w godz. 7.30 - 15.30), w przypadku nieobecności policjantów po godz. 15.30 zgłoszenia przyjmuje dyżurny KPP w Kraśniku nr tel 478124210, 478124280 lub alarmowy 997.

Stanowisko ds. Kadr Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku -    478124207 


 

 

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie 

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

 

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora,
z którego korzysta zainteresowana osoba.

 

             Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.
 

 

 


 administrator lokalny strony: Janusz Majewski