Wydział Prewencji - KPP Kraśnik

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku
 
Adres: 23 - 200 Kraśnik, ul. Lubelska 83
Kontakt:
Sekretariat tel. 478124286;
fax: 478124244
 
 
Naczelnik Wydziału:
kom. Piotr Bojko
tel. 478124270
 
Z-ca Naczelnika Wydziału:
podinsp. Marek Serwatka
tel. 478124220
Z-ca Naczelnika Wydziału:
asp. sztab. Grzegorz Blat
tel. 478124205
 
 W skład Wydziału wchodzą policjanci:
  • Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego,
  • Zespół Dyżurnych,
  • Zespół Dzielnicowych,
  • Specjalista do spraw Nieletnich i Patologii.
  • Zespół d/s Prewencji Kryminalnej
 W strukturze Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pełnią służbę policjanci, których zadaniem jest zapewnienie ładu i porządku publicznego w rejonie miasta i gminy Kraśnik poprzez pełnienie służby w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. W czasie służby, która ma w szczególności charakter zapobiegawczy, policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego są uprawnieni do kontrolowania miejsc zagrożonych, legitymowania osób, kontroli pojazdów, zatrzymywania sprawców przestępstw i wykroczeń, podejmowania interwencji zarówno na polecenie, zgłoszenie czy z własnej inicjatywy. Doprowadzają osoby nietrzeźwe do miejsc zamieszkania, placówek służby zdrowia i do jednostek Policji. Działając w ten sposób ratują niejednokrotnie życie osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia zdrowia, a niekiedy życia.
 
Policjanci Zespołu Dyżurnych pełnią służbę na stanowisku kierowania przez całą dobę. M.in. kierują interesantów do właściwych przedmiotowo komórek organizacyjnych, odbierają telefoniczne prośby o interwencje i kierują do ich obsługi policjantów. Kierują siłami w rejonie całej jednostki zapewniając prawidłową obsługę zdarzeń.
 
Policjanci z Zespołu Dzielnicowych (dzielnicowi) obsługują wyznaczone rejony służbowe na terenie miasta i gminy Kraśnik, utrzymują kontakt z samorządem mieszkańców i instytucjami. W ramach odwiedzin przyjmują wszelkie informacje mogące się przyczynić do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz sygnały o pojawiających się zagrożeniach.
 
Specjalista ds. Przestępczości Nieletnich koordynuje działania Policji w zakresie pracy na rzecz zwalczania zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, a także patologii społecznych.
            Zespół d/s Prewencji Kryminalnej, zajmuje się między innymi realizacją programów i akcji profilaktycznych oraz działań edukacyjno-prewencyjnych w rejonie powiatu kraśnickiego.