Wydział Kryminalny - KPP Kraśnik

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku
 
Adres: 23 - 200 Kraśnik, ul. Lubelska 83
Kontakt (sekretariat):
tel. 478124230
 
Naczelnik Wydziału:  kom. Jacek Jaskowski
 
 
Wydział Kryminalny zajmuje się zwalczaniem przestępstw kryminalnych, gospodarczych oraz poszukiwaniem przestępów i osób zaginionych.
Policjanci Wydziału Kryminalnego wykonują czynności zarówno operacyjne jak i procesowe. Utrzymują stałą współpracę z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Komisariatu Policji w Kraśniku i Annopolu. Osobiście realizują postępowania w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne i gospodarcze zaistniałe na terenie powiatu, należą do nich w szczególności:
 
  •                             zabójstwa, rozboje i wymuszenia rozbójnicze,
  •                             kradzieże i włamania
  •                             oszustwa i fałszerstwa,
  •                             obrotu gospodarczego,
  •                             ochrony własności intelektualnej
  •                             przestępstw narkotykowych.
  •                             techniki kryminalistycznej
  •                             poszukiwań osób