Kierownictwo - KPP Kraśnik

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 02.12.2013Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku

nadkom. Jacek Dzikowski 

 

 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku

mł. insp. Artur Dybiński