Kierownictwo - KPP Kraśnik

Kierownictwo

KierownictwoKomendant Powiatowy Policji w Kraśniku

podinsp. Marek Tchórz

 

 

PIERWSZY Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI w KRAŚNIKU
 
młodszy inspektor Tomasz Zdybel