"MODA NA ODBLASKI" w KRASNIKU - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

"MODA NA ODBLASKI" w KRASNIKU

W Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku, odbył się II etap konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Moda na odblaski”, realizowany przy udziale Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w ramach programu "Świeć przykładem" oraz Wojewódzkiego programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018-2020.

W dniu 21 listopada 2018 roku w KPP w Kraśniku policjanci przeprowadzili kolejny etap konkursu „Moda na odblaski”. Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z terenu powiatu kraśnickiego z miejscowości Zakrzówek, Wojciechów i Księżomierz. Uczniowie zaprezentowali się w dwóch kategoriach, w kategorii klas I-V przedstawiali styl wiosna-jesień, natomiast w kategorii klas V-VIII- styl lato-zima. Kreatywne pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze zaprezentowane przez uczniów, wyrażone były poprzez wykonanie strojów, elementów odblaskowych, a także poprzez zademonstrowanie przygotowanych pokazów mody, dodatkowo wspartych ciekawymi formami narracji czy też ruchu scenicznego. Pomysłowość dzieci i młodzieży była przeogromna, lecz zwycięzców można było wytypować tylko po jednym w każdej kategorii. W związku z tym komisja złożona z policjantów KPP w Kraśniku oraz pracownika cywilnego, pod „artystycznym” nadzorem również obecnych Komendantów tutejszej jednostki nadkom. Jacka Dzikowskiego oraz nadkom. Rafała Skoczylasa miała niełatwe zadanie. Po wielu konsultacjach udało się wskazać w kategorii I-IV zwycięską - Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Zakrzówku, natomiast w kategorii V-VIII - Publiczną Szkołę Podstawową w Księżomierzy. Laureaci będą reprezentować tutejszy powiat w finale wojewódzkim w dniu 6 grudnia 2018 roku. Zdobywcom I miejsc oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy przepięknych pomysłów i chcielibyśmy aby przydały się one w codziennym życiu poprawiając bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, szczególnie tych najmłodszych.