Podziękowanie za wieloletnią pracę dla kraśnickiej policji - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

Podziękowanie za wieloletnią pracę dla kraśnickiej policji

W dniu 31 października 2018 roku w kraśnickiej jednostce policji przy udziale m.in. Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku nadkom. Jacka Dzikowskiego oraz Komendanta Komisariatu Policji w Annopolu asp. sztab. Sławomira Pakuły pożegnano odchodzące na emeryturę dwie wieloletnie pracownice cywilne, panią Barbarę Banowicz (ponad 38 lat pracy) oraz Mariannę Gąsior (ponad 40 lat pracy).

Komendant Dzikowski serdecznie podziękował szanownym Paniom, pozostali pracownicy cywilni oraz policjanci obecni na pożegnaniu również z uznaniem wyrażali wdzięczność za wykonywaną przez nie dotychczas pracę.  

Pani Barbara Banowicz  do pracy w Policji  została przyjęta 01 sierpnia 2000r. Od dnia zatrudnienia w tut. KPP pracowała w jednej komórce organizacyjnej tj. w Zespole do spraw Ochrony Informacji Niejawnych na stanowisku inspektora. Pani Barbara przepracowała ponad 38 lat.

Pani Marianna Gąsior do pracy w Policji została przyjęta 2 stycznia 1978r. Początkowo  pracowała na posterunku w  Gościeradowie, a kiedy gminy Gościeradów i Annopol zostały włączone do granic powiatu kraśnickiego stała się pracownikiem Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Pracowała ponad 40 lat  resorcie spraw wewnętrznych.  Ostatnio zajmowała stanowisko pracownika obsługi gospodarczej.

Serdecznie dziękujemy za tak długi staż pracy, życzymy również powodzenia i pomyślności na jakże zasłużonej emeryturze.