Wspólne działania policjantów i leśników - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

Wspólne działania policjantów i leśników

Kraśniccy Policjanci wraz ze Strażą Leśną prowadzą działania mające na celu zwalczanie zjawiska kradzieży gałęzi drzew iglastych, na które w okresie przed Świętem Zmarłych wzrasta zapotrzebowanie ze względu na wieńce i stroiki na groby. To akcja "Stroisz". Już od godzin porannych policjanci wraz leśnikami kontrolują pojazdy, w których może być przewożony nielegalnie pozyskany towar.

Kraśniccy Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wraz z pracownikami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kraśnik od godzin porannych prowadzą kontrolę przewożonych towarów. Tym razem kontrola skupiona jest na przewozie nielegalnie pozyskanych gałęzi drzew iglastych. Ta wspólna akcja pod nazwą "Stroisz" prowadzona jest corocznie przed Świętem Zmarłych. To właśnie w tym czasie w lasach często dochodzi do kradzieży gałęzi świerka, jodły i innych drzew iglastych z których wytwarzane są następnie wieńce i stroiki na groby. Często złodzieje swoim działaniem niszczą całe drzewo, aby pozyskać cenny w tym okresie materiał. Pozyskiwanie jakichkolwiek materiałów drzewnych z lasu wymaga zezwolenia i nie może prowadzić do zniszczenia lasu. 

Policjanci przypominają, że za nielegalny wyrąb, kradzież drzewa w lesie, a także za przywłaszczenie drzewa wyrąbanego lub powalonego, oraz pozyskiwanie gałęzi drzew iglastych przewidziane są sankcje karne, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń bądź kodeksu karnego. 

Kontrolą w okresie przedświątecznym zostaną objęte również targowiska na których sprzedawane są wieńce i inne ozdoby na groby. Wspólna akcja będzie prowadzona aż do Święta Zmarłych.