Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – pomagamy i chronimy – konkurs plastyczny dla dzieci

Data publikacji 23.10.2018

Aby usprawnić wymianę informacji z obywatelami, policjanci wykorzystują m.in. takie narzędzie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa po to, by wzmocnić współpracę Policji z lokalnym społeczeństwem oraz sukcesywnie podnosić ich poczucie bezpieczeństwa. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi swoistą platformę wymiany informacji. Służy również do weryfikacji sygnałów o zagrożeniach oraz podejmowania działań w celu ich eliminacji. Aby jeszcze lepiej spopularyzować działanie aplikacji policjanci z Kraśnika przeprowadzili konkurs plastyczny dla dzieci w którym trzeba było dowolną techniką plastyczną pokazać działanie mapy.

Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Dlatego ważne jest tworzenie i wykorzystywanie narzędzi, które pozwalają na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie zagrożeń, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Takim narzędziem wykorzystywanym od 2016 roku jest internetowa aplikacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). Obecnie już bardzo dużo mieszkańców naszego powiatu wykorzystuje to narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości i zagrożeń lokalnie występujących w najbliższej okolicy.  

Aby to narzędzie jak najlepiej funkcjonowało potrzebna jest jego stała popularyzacja. Tym razem zajęły się tym dzieci z powiatu kraśnickiego. Ogłoszony przez kraśnickich policjantów konkurs plastyczny pod hasłem „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- pomagamy i chronimy” zgromadził 50 prac artystycznych wykonanych przez dzieci ze szkół podstawowych, mających na celu popularyzację i wykazanie się wiedzą na temat mapy.  

Komisja konkursowa pod przewodnictwem nadkom. Jacka Dzikowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku wyłoniła zwycięzców i wskazała najlepsze prace.  

Pierwsze miejsce zajęła praca Artura Łagody z klasy IIa PSP w Annopolu. W ocenie komisji właśnie jego praca przedstawiła najlepiej działanie KMZB.

  

Drugie miejsce zajęła praca Wojtka Szwedo z kl. VIb ZPO nr 1 w Kraśniku. Również on bardzo trafnie wybrał temat i przedstawił założenie konkursu.

Trzecie zaszczytne miejsce zajął Oskar Rajzyngier z kl. IIb PSP Nr 2 w Kraśniku. 

Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku wręczył również trzy wyróżnienia, dla uczestników konkursu których prace również wysoko zostały ocenione. 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali z rąk Komendanta i Przewodniczącego NSZZP w Kraśniku dyplomy i wyróżnienia, a także upominki. 

Konkurs sponsorował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów KPP w Kraśniku.