RUSZA KONKURS PN. „MODA NA ODBLASKI” - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

RUSZA KONKURS PN. „MODA NA ODBLASKI”

„Moda na odblaski” to nazwa konkursu organizowana przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie. Adresatami konkursu są uczniowie klas I — VIII szkół podstawowych, a jego celem jest zachęcenie uczniów do przedstawienia własnego pomysłu na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie stroju artystycznego lub projektu elementu odblaskowego.

Konkurs organizowany jest w ramach programu „ Świeć przykładem” oraz Wojewódzkiego programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2018- 2020. Współorganizatorami konkursu są Kuratorium Oświaty w Lublinie, Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo lubelskie i przeprowadzany jest etapowo:

Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku wyznacza następujące terminy realizacji konkursu:

  • do 15 października 2018r zgłoszenie przedstawiciela szkoły podstawowej poprzez zgłoszenie pisemnej deklaracji na załączniku nr 1.
  • do 26 października 2018r zgłoszenie po jednej drużynie w danej kategorii wiekowej wraz z opiekunem zgodnie z załącznikiem nr 2.

  • 21 listopada 2018r o godz. 9.00 przeprowadzenie eliminacji powiatowych, które odbędą się w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku ul. Lubelska 83.

    Zgłoszenia wg załączników w regulaminie należy przesłać Fax KPP w Kraśniku nr 818262244 lub e-mail: andrzej.stanko@lu.policja.gov.pl

Informacje o konkursie szczebla powiatowego można uzyskać pod tel. 818262221 lub 818262224.


Rozpoczęcie konkursu planowane jest w październiku, natomiast finał konkursu planowany jest na dzień 6 grudnia do którego przystąpią zwycięskie drużyny z etapów powiatowych.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu

Pliki do pobrania