Święto Policji w kraśnickiej komendzie - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

Święto Policji w kraśnickiej komendzie

99 lat temu 24 lipca 1919 roku ustanowiona została Policja Państwowa. Dzień ten obecnie obchodzony jest jako Święto Policji. Z tej okazji odbyła się w kraśnickiej Komendzie Policji uroczysta zbiórka. W trakcie uroczystości wręczone zostały funkcjonariuszom nominacje na wyższe stopnie policyjne oraz nagrody motywacyjne. W uroczystości udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Radek Bąchór, władze samorządowe powiatu, miast, gmin, kierownicy instytucji współpracujących z Policją, policjanci i pracownicy Policji, a także byli komendanci kraśnickiej jednostki.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku odbyła się uroczystość z okazji Święta Policji, które przypada 24 lipca, w rocznicę ustanowienia Policji Państwowej.   Na uroczystość przybyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Radek Bąchór, władze samorządowe powiatu, miast, gmin, kierownicy instytucji współpracujących z Policją, policjanci i pracownicy Policji, a także byli komendanci kraśnickiej jednostki.

Uroczystość rozpoczął przemówieniem powitalnym Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku komisarz Jacek Dzikowski. W przemówieniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym kraśnickiej jednostki uzyskiwania bardzo dobrych wyników w służbie i pracy.

Zgodnie z ceremoniałem policyjnym zostały odczytane rozkazy personalne  o nominacji policjantek i policjantów kraśnickiej jednostki na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku 53 funkcjonariuszy naszej jednostki  otrzymało awans na wyższe stopnie służbowe, w tym 4  policjantów awans  w drodze wyróżnienia,    5 funkcjonariuszy awansowało na wyższe stopnie w korpusie oficerów młodszych, 27  policjantów w korpusie aspirantów, 18  w korpusie podoficerów oraz 2  funkcjonariuszy  w korpusie szeregowych Policji. 

Nominacje funkcjonariuszom wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Radek Bąchór oraz Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku komisarz Jacek Dzikowski.

Inspektor Radek Bąchór wręczył wyróżniającym się policjantom, a także pracownikom cywilnym komendy 14 nagród motywacyjnych za wysoki profesjonalizm, wzorowe wykonywanie  przydzielonych zadań  oraz szczególne osiągnięcia w  służbie. Nagrody zostały przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca.

Policjanci otrzymali również odznaczenia przyznane przez Niezależny Samorządny Związek zawodowy Policjantów.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli policjantom życzenia oraz podziękowali za ich służbę, której efektem jest wyraźny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca złożył wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom Policji życzenia i podziękowania za trud i wytrwałość w realizacji powierzonych obowiązków.