Aktualności

Zabezpieczenie Rajdu Nadwiślańskiego – zmiany w organizacji ruchu drogowego

W niedzielę na drogach powiatu kraśnickiego możemy spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu. Ściśle określoną trasą przejadą uczestnicy Rajdu Nadwiślańskiego będącego jednym z etapów Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Nad całością przejazdu w newralgicznych punktach trasy będą czuwali policjanci jak i służby porządkowe wystawione przez organizatora.

Kolejny już raz przez teren powiatu kraśnickiego przejadą uczestnicy jednej z ważniejszych krajowych imprez samochodowych – Rajdu Nadwiślańskiego. Przejazd może spowodować czasowe ograniczenia i wyłączenia dróg. W obrębie powiatu kraśnickiego przeprowadzony będzie:

- OS 7/9 „Józefów”, obejmować będzie drogi powiatowe i gminne na terenie gmin: Józefów nad Wisłą i Urzędów,

Link do mapy przejazdu:

http://www.rajdnadwislanski.pl/wp-content/uploads/2018/05/J%C3%B3zef%C3%B3w_kibice_publ.pdf

- OS 8/10 „Urzędów”, obejmować będzie drogi powiatowe i gminne na terenie gminy Urzędów i Wilkołaz.

Link do mapy przejazdu:

http://www.rajdnadwislanski.pl/wp-content/uploads/2018/05/Urz%C4%99d%C3%B3w_kibice_publ.pdf

Drogi na których odbywać będzie się rajd mają charakter lokalny i służą przede wszystkim mieszkańcom leżących przy nich miejscowości, jednak w wielu miejscach mogą krzyżować się z ważniejszymi drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

 Całość trasy zabezpieczana będzie przez policjantów oraz służby organizatora rajdu.

Ta widowiskowa impreza motoryzacyjna gromadzi na swojej trasie sporo kibiców, co stwarza niebezpieczeństwo w przypadku zaistnienia zdarzeń w takcie przejazdu szybkich przejazdów sportowych samochodów.   Prosimy o ścisłe stosowanie się do poleceń policjantów i obsługi rajdu, nie ustawianie się miejscach niebezpiecznych (zakręty, skrzyżowania).

Zgodnie z zaleceniami organizatorów rajdu:

NIGDY:

– nie przebiegaj drogi przed jadącym samochodem

– nie stój na drodze odcinka specjalnego oraz w niedozwolonych miejscach i ogrodzonych taśmą

NIGDY:

– nie zajmuj miejsc obserwacyjnych na zewnętrznej stronie zakrętu oraz na stronie wewnętrznej przy wyjściu z zakrętu

– nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora – nie blokuj dróg ewakuacyjnych, potrzebnych dla karetek

Na drogach powiatu kraśnickiego utrudnienia w ruchu którymi będą poruszać się rajdowcy wystąpią  w godz.  10.00 – 14.00. Prosimy o ostrożność.