„POWIATOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM” - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

„POWIATOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM”

Wspólne wypracowanie kierunku działania wszystkich służb i instytucji powiatowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym to cel spotkania jakie odbyło się wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku. Spotkanie to inicjalizuje wprowadzenie „Powiatowego Programu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku odbyło się spotkanie inicjalizujące wprowadzenie „Powiatowego Programu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Spotkanie miało na celu wypracowanie kierunków działania wszystkich służb, instytucji powiatowych i samorządów w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, samorządów lokalnych, instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową oraz szkół.

Koordynatorem i pomysłodawcą programu jest dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dr hab. Marek Klimek, który po przywitaniu przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku uczestników spotkania przedstawił założenie programu.

Analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym za rok 2017 przedstawił Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego kraśnickiej komendy. Na podstawie przedstawionych informacji uczestnicy spotkania opracowali wspólnie diagnozę zagrożeń oraz przeprowadzili analizę strategiczną określając 4 główne kierunki działania programu:

  • bezpieczeństwo kierujących,
  • bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  • infrastruktura i jej wpływ na bezpieczeństwo,
  • wzrost świadomości uczestników ruchu drogowego.

W trakcie spotkania powstały 4 zespoły robocze, które będą się zajmowały poszczególnymi kierunkami programu. Wspólnie wypracowane zasady współpracy instytucji, samorządów powiatowych oraz służb pozwolą na podjęcie określonych i sprecyzowanych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w zakresie posiadanych kompetencji.

Kolejne spotkanie w ramach podjętego programu zaplanowano na lipiec. Spotkanie będzie miało na celu wypracowanie kierunków realizacji określonych celów mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu.