"Dzielnicowy bliżej nas" - Poznaj swojego dzielnicowego - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

"Dzielnicowy bliżej nas" - Poznaj swojego dzielnicowego

Data publikacji 29.01.2018

"Dzielnicowy bliżej nas" - to projekt mający na celu zmianę społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku poprzez jeszcze lepszą współpracę Policji z członkami społeczności lokalnej. Zadaniem dzielnicowego jest podejmowanie wszelkich działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom podległego rejonu służbowego. Dzielnicowy jest funkcjonariuszem, do którego każdy może zwrócić się o pomoc, poradę lub przekazać mu informację na temat bezpieczeństwa. W ramach jeszcze większego przybliżenia i ułatwienia kontaktu z dzielnicowym nasi policjanci dostarczają i rozwieszają plakaty z wpisanym numerem służbowego telefonu komórkowego we wszystkich szkołach w swoich rejonach.

Dzielnicowy jest osobą pierwszego kontaktu z obywatelem, rzecznikiem Policji wobec mieszkańców, powinien więc cieszyć się dużym autorytetem, kształtować procesy komunikowania się z mieszkańcami, wykazywać inicjatywę w pracy na rzecz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, konstruować atrakcyjne programy profilaktyczne, współpracować z podmiotami rządowymi i pozarządowymi na rzez poczucia bezpieczeństwa obywateli, być inicjatorem i moderatorem życia społecznego w swoim rejonie służbowym. W ramach jeszcze większego przybliżenia i ułatwienia kontaktu  z dzielnicowym nasi policjanci dostarczają i rozwieszają plakaty z wpisanym numerem służbowego telefonu komórkowego  we wszystkich szkołach w swoich rejonach.

Podstawowym zadaniem dzielnicowego jest zapobieganie zjawiskom naruszenia prawa, ale ogromne znaczenie ma inicjowanie i organizowanie wspólnych działań ze społeczeństwem. Działania te mają na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innym zjawiskom kryminogennym. Dzielnicowy jest funkcjonariuszem, do którego każdy może zwrócić się o pomoc, poradę lub przekazać mu informację na temat bezpieczeństwa.

Służba dzielnicowego ma ukierunkowanie zadań na bezpośredni kontakt z obywatelem i odciągnięcie go od czynności biurowych w jednostce.

Dzielnicowi z naszego powiatu w roku 2017 odbyli 399 spotkań ze społeczeństwem, w obchodzie spędzili 94,6% swojej służby.

Aby każdy obywatel miał możliwość w łatwy i szybki sposób skontaktować się ze swoim dzielnicowym, wprowadzono nowe kanały komunikacji, takie jak:

• służbowe telefony komórkowe z numerem przypisanym do rejonu służbowego,

• służbowe skrzynki poczty elektronicznej,

• aplikacja "Moja Komenda".

Dzielnicowy, to policjant, który jest najbliżej społeczności lokalnej. Z reguły ma doskonałe rozeznanie, co się dzieje w terenie, spędza tam większość czasu, bo jego głównym zadaniem jest służba obchodowa. W  ramach obchodu  zajmuje się m.in. ustalaniem sprawców przestępstw  oraz świadków zdarzeń przestępczych w swoim rewirze. Oprócz tego  realizuje odwiedziny w miejscu zamieszkania osób mających dozór kuratorski, sporządza wywiady, ustalenia, wizytuje rodziny dotknięte problemem przemocy domowej,  realizuje zadania priorytetowe. Zadania te są dla Policji ważną podpowiedzią ze strony  mieszkańców, bo dotyczą bolączek i problemów w rozwiązaniu których możemy  pomóc. Realizacja zadań priorytetowych - jak sama nazwa mówi - ma dla nas szczególne znaczenie.

Ważnym zadaniem dzielnicowego są też spotkania ze społeczeństwem np. radami osiedli, sołectw, czy udział w debatach społecznych lub prelekcjach w szkołach. Tam omawiane są potrzeby danej okolicy, mówi się o bezpieczeństwie, oczywiście informacje dopasowane są  do potrzeb grupy wiekowej. Informacje uzyskane od mieszkańców brane są pod uwagę przy rozmieszczaniu patroli, bo tam gdzie jest największe zagrożenie aktywność Policji musi być wzmożona. Z seniorami, najczęściej wraz z przedstawicielkami Zespołu ds. Nieletnich i Patologii dzielnicowi rozmawiają pod kątem oszustw np. „ na wnuczka”,  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda. Spotkania z dziećmi dotyczą tego, co w ich świecie stanowi największe zagrożenie m.in. internetu, znaczenia odblasków, czy szeroko pojętych bezpiecznych zachowań. 

Dzielnicowi są również jednymi z realizotorów programu MSWiA „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Obecnie na terenie powiatu kraśnickiego do dyspozycji mieszkańców pozostaje 14 dzielnicowych, którzy obsługują ściśle określone rejony.

Do dzielnicowych można zwracać się nie tylko w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z przestępstwem, czy wykroczeniem, ale także kiedy potrzebujemy porady, bądź informacji prawnej. Warto więc poznać dzielnicowych odpowiedzialnych za poszczególne rejony.

Szczegółowe dane rejonów dzielnicowych znajdują się na stronie internetowej komendy  w zakładce "Dzielnicowi" oraz w bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda”, zachęcamy do jej instalowania na telefonach komórkowych.