ZACHOWAJMY OSTROŻNOŚĆ NA DROGACH - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

ZACHOWAJMY OSTROŻNOŚĆ NA DROGACH

Apelujemy o zachowanie ostrożności, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i odpowiedzialność podczas poruszania się po drodze. Duża ilość tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych na kraśnickich drogach niepokoi. Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest sprawą priorytetową dla policjantów, dlatego przypominamy o kilku podstawowych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym a dotyczących niechronionych uczestników ruchu.

W 2017 roku na terenie powiatu kraśnickiego doszło do 775 zdarzeń drogowych, w wyniku których 61 osób zostało rannych, a 12 poniosło śmierć, w tym z udziałem pieszych (13 zdarzeń, 5 osób zabitych) i rowerzystów (18 zdarzeń, 3 osoby zginęły). Przyczyny tych zdarzeń były bardzo różne. Najczęściej zbyt duża, niedostosowana do warunków na drodze prędkość, brak ostrożności, nieprawidłowe wyprzedzanie czy niewidoczni po zmroku piesi i rowerzyści oraz alkohol. Do tego zmienna aura, która niesie ze sobą wiele dodatkowych zagrożeń jakie mogą wystąpić na drogach. Duża ilość tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych na kraśnickich drogach niepokoi.

Deszcz i mgła, które znacznie pogarszają widoczność podczas poruszania się po drodze, mokra nawierzchnia dróg w połączeniu z zapadającym zmrokiem to warunki, które obecnie spotykamy na drodze. Niestety taka aura nie sprzyja bezpieczeństwu na drogach. Na mokrej i śliskiej nawierzchni znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdu, jeśli zatem nie dostosujemy prędkości do warunków na drodze lub nie zachowamy odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu, nie trudno o zdarzenie drogowe.

Prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość BEZPIECZNĄ. Poruszajmy się zatem z taką prędkością, która pozwoli na kontrolowanie sytuacji na drodze i odpowiednio szybką reakcję.

Niestety trudne warunki atmosferyczne oraz wcześnie zapadający zmrok przekładają się na zwiększoną ilość zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Deszcz czy mgła znacznie ograniczają kierującemu widoczność, a ciemne ubranie pieszego dodatkowo nie pozwala go odpowiednio szybko dostrzec. Piesi oraz rowerzyści są grupą szczególnie narażoną na poniesienie ciężkich obrażeń lub śmierci w przypadku zdarzenia drogowego. Nie posiadają oni żadnego zabezpieczenia podczas poruszania się po drodze. Nie chroni ich karoseria samochodu, poduszki powietrzne, czy pasy bezpieczeństwa.

Pamiętajmy, że pośpiech na drodze nie jest dobrym doradcą, zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Odpowiednio dostosowana prędkość pozwoli kierującemu na właściwą reakcję w sytuacji, gdy zmieni się sytuacja na drodze lub na wyznaczonym przejściu dla pieszych pojawi się niechroniony uczestnik ruchu drogowego. Kilka sekund poświęcone przez pieszego na dokładne rozejrzenie się i sprawdzenie sytuacji na drodze zanim postanowimy przejść na drogą stronę ulicy może okazać się kluczowa dla naszego bezpieczeństwa.

Przypominamy: każdy pieszy, który porusza się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Osoba mająca na sobie element odblaskowy widoczna jest z odległości nawet 150m. Gdy kierujący pojazdem dostrzeże nas z takiej odległości ma wystarczająco dużo czasu by zareagować i wykonać odpowiedni manewr. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności spoczywa nie tylko na kierującym, ale i na pieszym. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych to przede wszystkim nieostrożne wejście na jezdnię, przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, chodzenie nieprawidłową stroną drogi, czy w końcu niedostateczna widoczność pieszego, który nie posiada elementów odblaskowych.

Choć przepisy prawa o ruchu drogowym zobowiązują pieszych do używania elementów poza obszarem zabudowanym, namawiamy do używania ich także w mieście. Nie wszystkie miejsca są bowiem dobrze oświetlone.

Na drodze nie jesteśmy sami. Nasze nieodpowiedzialne zachowanie, pośpiech czy rozkojarzenie w połączeniu z coraz gorszą aurą może stać się przyczyną wielu niebezpiecznych zdarzeń, które w konsekwencji zaważą na czyimś zdrowiu lub życiu.

Pamiętajmy: w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i włączyć światła mijania, a jeśli widoczność ograniczona jest do mniej niż 50m, kierujący może używać tylnych świateł przeciwmgłowych.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest sprawą priorytetową dla policjantów, dlatego przypominamy o kilku podstawowych zasadach obowiązujących pieszych.

Obowiązki pieszego:

- Pamiętajmy, aby przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje, szczególnie poza miastem zachowajmy szczególną ostrożność, nigdy też nie wbiegajmy gwałtownie na jezdnię. Stańmy na brzegu chodnika, co najmniej w odległości 30 cm od jego krawędzi, spójrz najpierw w lewo, później w prawo i jeszcze raz w lewo, gdy jezdnia będzie wolna przechodź zawsze prosto najkrótszą drogą.

- Zawsze przechodźmy przez jezdnię na świetle zielonym, gdy „miga" zielone światło poczekajmy, bo zaraz zapali się światło czerwone.

- Nie zapominajmy o elementach odblaskowych, szczególnie po zmierzchu, kiedy widoczność jest gorsza, a ciemne kolory ubrania powodują, że pieszy zauważany jest przez kierowcę dopiero w ostatnim momencie. Osoba piesza wyposażona w element odblaskowy dla kierowcy pojazdu widoczna jest ze znacznie większej odległości, co pozwala na wcześniejszą reakcję.

- Chodźmy zawsze tylko lewą stroną drogi poza obszarem zabudowanym, aby widzieć nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd.

Kierowcy samochodów są zobowiązani szczególnie do przestrzegania Prawa Ruchu Drogowego.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Dlatego apelujemy, aby przede wszystkim zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do warunków pogodowych. Pieszych i rowerzystów zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach, nie tylko poza obszarem zabudowanym.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym uwarunkowane jest wieloma okolicznościami, ale w dużej mierze zależy od samych uczestników. Przestrzegajmy więc elementarnych zasad bezpieczeństwa na drodze.