Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku - Aktualności - KPP Kraśnik

Aktualności

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku

13 lutego br. odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej w Kraśniku. W jej trakcie podsumowano wyniki pracy policjantów w 2019 roku. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, który przyjął meldunek o wynikach pracy kraśnickiej komendy złożony przez Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku nadkom. Jacka Dzikowskiego, oraz I Zastępcę podinsp. Artura Dybińskiego. W odprawie uczestniczyli również policjanci i pracownicy cywilni KPP w Kraśniku. Odprawa była również okazją do podziękowania za długoletnią służbę i oficjalnego pożegnania policjantów odchodzących w najbliższym czasie na emeryturę.

Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji Garnizonu Lubelskiego. Wczoraj odbyła się w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Jak co roku kadra spotkała się na najważniejszej odprawie, która miała na celu przedstawienie efektów pracy policjantów za ubiegły rok, jak również priorytetowych działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa . Była to również okazja do przedstawienia najważniejszych priorytetów na obecny rok. Meldunek o wynikach działania komendy w roku 2019 przyjął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór. W odprawie uczestniczyli również policjanci i pracownicy cywilni KPP w Kraśniku.
Przedstawiona została prezentacja, na której w sposób graficzny zostały wskazane osiągnięcia jednostki. Szczególną uwagę w trakcie prezentacji referujący wyniki pionu kryminalnego I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kraśniku   podinsp. Artur Dybiński zwrócił na wykrywalność włamań w naszym powiecie. W roku 2019 wskaźnik ten osiągnął poziom 75,8%, co dało kraśnickiej jednostce bardzo wysokie 14 miejsce na 322 jednostki miejskie i powiatowe w kraju. Niewiele niższe wyniki policjanci z Kraśnika osiągnęli w pozostałych ocenianych kategoriach. Komendant podkreślił bardzo dobre efekty współpracy policjantów wszystkich pionów. Dzięki niej Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku w 2019 roku osiągnęła wynik wykrywalności przestępczości ogólnej na poziomie 88,8%, co uplasowało Kraśnik na 8 miejscu w Garnizonie Lubelskim. 
Kolejna część prezentacji dotyczyła efektów pracy pionu prewencji oraz ruchu drogowego. Wyniki pracy pionu prewencji oraz ruchu drogowego przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku nadkom. Jacek Dzikowski. I w tym zakresie  efekty pracy policjantów kraśnickiej jednostki zostały ocenione na bardzo wysokim poziomie. 
Komendant w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę między innymi na bardzo dobry wynik czasu dzielnicowego w obchodzie - średnio 87,4%, czas reakcji na zdarzenia znacznie krótszy od wartości oczekiwanej, jak również działania prewencyjne oparte o profilaktykę społeczną oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, kierując patrole tam, gdzie wskazywano Policji zagrożenie. 
Omówił ważną rolę i bardzo dobrą  współprace z samorządami jak również instytucjami i przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa. To dzięki ich wsparciu w 2019 roku flotę Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku zasiliły dwa nowe radiowozy. Również właśnie dzięki wsparciu finansowemu samorządów możliwe było zakupienie nagród do organizowanych przez policjantów konkursów prewencyjnych.
Podsumowując przekazane przez kierownictwo kraśnickiej policji wyniki  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór ocenił pracę policjantów z Kraśnika na poziomie bardzo dobrym. Inspektor Radek Bąchór podziękował policjantom za tak wysoki poziom osiągniętych wyników, oraz życzył podobnych lokat w obecnym roku, co zostało przyjęte jako zobowiązanie.
Odprawa była również okazją do podziękowania za długoletnią służbę i oficjalnego pożegnania policjantów odchodzących w najbliższym czasie na emeryturę. Obecni na odprawie; asp. szt. Sławomir Pakuła - Komendant Komisariatu Policji w Annopolu, asp. szt. Kazimierz Kuśmierz - Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego, asp. szt. Leszek Flis - detektyw Zespołu Dochodzeniowo-śledczego KP w Kraśniku, oraz asp. szt. Andrzej Likos - detektyw Wydziału Kryminalnego KPP w Kraśniku za kilka dni pożegnają się z mundurem. Wszyscy przez wiele lat, pełniąc służbę w kraśnickiej jednostce przyczyniali się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w powiecie kraśnickim. Podziękowanie za służbę i życzenia złożył im Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, jak również bezpośredni przełożony Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku.