DZIELNICOWI Komisariatu Policji w Kraśniku - Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kraśniku - KPP Kraśnik

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Kraśniku

DZIELNICOWI Komisariatu Policji w Kraśniku

 
Rejony służbowe przydzielone do obsługi dzielnicowym w jednostkach i komórkach
organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku (stan na dzień 10.04.2016 r.)
 
 
 
Dzielnicowi w Zespole Dzielnicowych Komisariatu Policji w Kraśniku
Kontakt z Zespołem Dzielnicowych KP Kraśnik
tel. 818256477
 

 

Rejon nr 1
sierż. sztab. Katarzyna Glinka
tel. kom.  798003463

email. dzielnicowy.kpkrasnik1@lu.policja.gov.pl
obsługiwany rejon 1 podległy KP Kraśnik ( dzielnica fabryczna)
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, 81 826  22 10.

Priorytetowe zadania:

Problem do rozwiązania w ramach działania priorytetowego dotyczy spożywania alkoholu wbrew przepisom ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na ul. Pogodnej w Kraśniku. Mieszkańcy osiedla zgłaszają takie zachowania w rejonie bloku numer 8. Działania dzielnicowej wesprą funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Obsługuje ulice: 

Al. Niepodległości (od nr 41 do nr 53  i  od nr 30 do 56), ul. Wyszyńskiego (nr parzyste), ul. Krasińskiego (rosnąco od nr 13 i od nr 22),  ul. Sikorskiego (rosnąco od nr 15 i od nr 20),  ul. Krasickiego, ul. Zawadzkiego, ul. Racławicka, ul. Kwiatkowskiego, ul. Pogodna, ul. Ks. Zielińskiego, ul. Gmeinera, ul. Graniczna (od ul. Wyszyńskiego w kierunku zachodnim tj. od nr 200 i od nr 169), ul. Kaczmarskiego, Plac Solskiego, ul. Słoneczna, ul. Widok, ul. Północna, ul. Stelmaszczyka, ul. Zachodnia, ul. Francuska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Sportowa, ul. Łożyskowa.


Rejon nr 2

mł.asp. Waldemar Zadura
tel. kom. 734402480

email. dzielnicowy.kpkrasnik2@lu.policja.gov.pl
obsługiwany rejon 2 podległy KP Kraśnik ( dzielnica fabryczna)
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, 81 826  22 10.

Priorytetowe zadania:

Priorytetowym działaniem dzielnicowego jest spowodować przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i wyegzekwować zaprzestanie używania słów nieprzyzwoitych i zaśmiecania terenu. Działania te będą zintensyfikowane w rejonie sklepów przy ul. Mickiewicza w Kraśniku. O porządek w tym miejscu zadba dzielnicowy wspólnie ze strażnikami miejskimi.

Obsługuje ulice:

Al. Niepodległości ( od nr 23 do nr 39 i od nr 24 do nr 28), ul. Sikorskiego (od nr 3 do nr 13 i od nr 2a do nr 18), ul. Krasińskiego ( od nr 1 do 11 i od nr 4 do nr 18),ul. Graniczna (od Mickiewicza do Wyszyńskiego tj. od nr 144 do 198 i od nr 95 do 167 ) ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza, ul. Wyszyńskiego (nr nieparzyste), ul. Dekutowskiego Zapory, ul. Kasprowicza, ul. Matejki, ul. Styki, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Orzeszkowej, ul. Węgierska, ul. Miodowa, ul. Karmelowa, ul. Chłodna (od nr 92), ul. Metalowców ( numery parzyste: 2,4,6,8), ul. Szpitalna (do tzw. ul. Przechodniej), ul. Słowackiego (blok nr 1, 3,3a,5), Al. Młodości – nr 165, 167 i 169. 


Rejon nr 3

 asp. Krzysztof Tynecki
tel. kom. 734402479

email: dzielnicowy.kpkrasnik3@lu.policja.gov.pl
obsługiwany rejon 3 podległy KP Kraśnik ( dzielnica fabryczna)
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, 81 826  22 10.

Priorytetowe zadania:

Problemem wymagającym interwencji i podjęcia działań jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i dewastacja urządzeń na placu zabaw przy ul. Reymonta w Kraśniku. Priorytetowym działaniem dzielnicowego jest doprowadzić do przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w tym miejscu oraz przeciwdziałać aktom wandalizmu. Przedsięwzięcie dzielnicowego wspierać będą funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Obsługuje ulice:

Al. Niepodległości ( od nr 1 do nr 21 i od nr 10 do nr 22), ul. Grunwaldzka, ul. Klonowa, ul. Garażowa, ul. Komunalna,  ul. Balladyny, ul. Inwalidów Wojennych, ul. Słowackiego (od nr 7 rosnąco oraz numery parzyste), ul. Metalowców (numery nieparzyste: 3,5,7,9), ul. Nadstawna (nr parzyste), ul. Budzyńska (nr nieparzyste), ul. Urzędowska (od nr 441 do 529 i od nr 364 do 458), ul. Fabryczna, ul. Graniczna (od ul. Urzędowskiej do ul. Mickiewicza tj. do nr 142 i do nr 93), ul. Energetyczna, ul. Konopnickiej, ul. Leśna, ul. Mała, ul. Spacerowa, ul. Piastowska, ul. Kasztanowa, ul. Sienkiewicza, ul. Dębowa, ul. Zielona, ul. Norwida, ul. Makuszyńskiego, ul. Miedziana, ul. Cicha,  Aleja Młodości, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka, Kraszewskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Reymonta, ul. Zofii Nałkowskiej, ul. Gałczyńskiego, ul. Chłodna (do nr 90), Różana.


Rejon nr 4

sierż. sztab. Tomasz Król
tel. kom. 798003466

email: dzielnicowy.kpkrasnik.gm.dzierzkowice@lu.policja.gov.pl
obsługiwany rejon 4 podległy KP Kraśnik - gm. Dzierzkowice
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, 81 826  22 10.

Priorytetowe zadania:

Problemem do rozwiązania w zakresie działania priorytetowego jest zaśmiecanie i spożywanie alkoholu w sklepie spożywczo-przemysłowym w miejscowości Sosnowa Wola. Wspólne działania dzielnicowego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierzkowicach mają przyczynić się do egzekwowania obowiązujących przepisów prawa.

Obsługuje teren:

Gmina Dzierzkowice: Krzywie, Dzierzkowice Podwody, Wyżnianka, Kolonia Wyżnianka, Wyżnica, Kolonia Wyżnica, Ludmiłówka, Dzierzkowice Zastawie, Dzierzkowice Wola, Sosnowa Wola, Dębina, Dzierzkowice Rynek, Dzierzkowice Góry, Terpentyna
Gmina Urzędów: Mikołajówka, Boby Kolonia, Majdan Bobowski, Boby Księże, Boby 


Rejon nr 5

mł. asp. Gabriela Moskal
tel. kom. 798003704

email: dzielnicowy.kpkrasnik.gm.urzedow@lu.policja.gov.pl
obsługiwany rejon 5 podległy KP Kraśnik -miasto Urzędów
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, 81 826  22 10
.

Priorytetowe zadania:

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest eliminować wykroczenia popełniane przeciwko obyczajności publicznej oraz doprowadzić do przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w obrębie sklepu spożywczo-przemysłowego przy ul. Zakościelnej w Urzędowie. Podczas tego działania niezbędna jest współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędowie.

Obsługuje teren:

Miasto Urzędów

ul. Dębniak, ul. Dębowa, ul. Bł. Dzikowskiego, ul. Górki, ul. Hevelke, ul. Janowska, ul. Kajetanówka,  ul. Kościelna, ul. Kościuszki,  ul. Krakowska, ul. Krótka, ul. Królowej Jadwigi,  ul. Lubelska,, ul. Nadrzeczna, ul. Ogrodowa, ul. Opolska, ul. Partyzantów, ul. Polna, ul. Pogodna, ul. Podwalna, ul. Profesora Wośki, ul. Różnych, ul. Rynek, ul. Słoneczna, ul. Staszica, ul. Wiśniowa, Wodna, ul. Żabia

Zakościelne ul. Malinowa

Rejon nr 6

mł. asp. Wojciech Widz
tel. kom. 798003409

email: dzielnicowy.kpkrasnik.gm.urzedow1@lu.policja.gov.pl
obsługiwany rejon 6 podległy KP Kraśnik - gm. Urzędów
Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997, 112, 81 826  22 10
.

 

Priorytetowe zadania:

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest doprowadzić do przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w rejonie sklepu w miejscowości Wierzbica oraz zdyscyplinowanie osób zaśmiecających teren do niego przyległy. W działaniach udział wezmą członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Urzędowie.

Obsługuje teren:

gmina Urzędów

Bęczyn, Boby Kolonia, Boby Wieś, Boby Księże, Góry, Józefin, Konradów, Kozarów, Leszczyna, Leśniczówka, Majdan Bobowski, Majdan Moniacki, Metelin, Mikołajówka, Mikuszewskie, Moniaki, Moniaki Kolonia, Natalin, Okręglica, Okręglica-Kolonia, Popkowice, Popkowice Księże, Rankowskie, Skorczyce, Wierzbica, Wierzbica-Kolonia, Zadworze,